+ (420) 608 101 422 uhlivanek@seznam.cz

Vaněk plus s.r.o.

Společnost Vaněk plus s.r.o. se zabývá nejen prodejem & distribucí uhlí, písků, štěrku ale také autodopravou nebo pronájmem kontajnerů.

Nově i prodejem briket a baleného uhlí.

Uhelné sklady Vaněk plus S.R.O.

 

Vážení zákazníci, vítejte na našich stránkách uhelných skladů , na kterých Vás seznámíme s našimi kvalitními nabízenými produkty  hnědého uhlí, uhelných briket, písků, drtí, kačírků a službami z oblasti rozvozu a skládání uhlí, nákladní autodopravy.

BENEFITY A VÝHODY UHELNÝCH SKLADŮ

Z

Pouze jen kvalitní uhlí

Nabízíme ledvické uhlí z dolů Bílina, které patří mezi nejkvalitnější

Z

Složení až do sklepa

Naše vozidla mají pásové dopravníky pro složení uhlí až k Vám do sklepa

Z

Autodoprava

Disponujeme vlastní dopravou z dolu na sklad a rozvozem k zákazníkům

Z

Vždy suché uhlí

Uhlí skladujeme v suchu v našich halách

Z

Písky, drtě, kačírek

Prodáváme i další sypké materiály, koks, písky, drtě, kačírek

Z

Zkušenosti

Více než 15 let zkušeností v oboru

O společnosti Vaněk s.r.o.

Zajišťujeme prodej a rozvoz uhlí, uhelných briket, písků, štěrku, kačírku a nově jsme zařadili balené uhlí pro Ústecko, Mělnicko, Roudnicko a okolí.

Po telefonické domluvě možný osobní odběr uhlí a briket. Samozřejmostí je i dovoz všech výše uvedených artiklů naší vlastní dopravou, složení na místo pásovým dopravníkem vždy opatřeno váhovým lístkem z ověřené certifikované digitální váhy.

Cílem je spokojený zákazník a kvalitní služby. Proto si uhlí a další sypké materiály navážíme do našich uhelných skladů pomocí vlastních kamionů přímo z uhelných a kamenných dolů, čímž eliminujeme nešetrné zacházení při překládání vagonů. V našem uhelným skladu skladujeme v krytých halách. Samozřejmostí je skládání uhlí a dalších sypkých materiálů dopravníkem u zákazníka.

Pro objednávku volejte na +420 608 101 422

Doprava

 Poskytujeme nákladní autodopravu sypkých materiálů. Přepravíme uhlí až k vašemu domu nebo přímo do vašeho do sklepa včetně jeho složení. Dále se zabýváme přepravou nadrozměrných nákladů.

NÁKLADNÍ AUTODOPRAVA

Poskytujeme silniční nákladní autodopravu sypkých materiálů po ČR.

DOPRAVA, ROZVOZ A SKLÁDÁNÍ UHLÍ

Spolehlivá doprava pro rozvoz uhlí k vašemu domu, nebo včetně skládání až do vašeho sklepa.

Prodáváme nízkosirnaté ledvické uhlí z SD a.s. Doly Bílina.

Prodáváme kvalitní hnědé uhlí které je  určeno jak pro zákazníky v průmyslu, teplárenství, energetice a pro komunální spotřebu, tak i pro menší a střední zdroje a domácnosti. Ledvické uhlí z dolů Bílina prodáváme v druzích ořech známé nízkým obsahem dehtu, síry a jiných škodlivin a současně je tříděné a zbavené prachu. Dále prodáváme kvalitní uhelné brikety značky REKORD.

V našem skladu ve Vědomicích prodáváme a rozvážíme kvalitní ledvické hnědé uhlí

Uhlí je získáváno těžbou z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se především jako palivo pro získávání tepla a energie. Veškeré druhy Ledvického uhlí mají stejnou výhřevnost (Qir) 17,6 MJ/kg, obsah popela (Ad) 9,8%, obsah vody (Wtr) 30,2% a obsah síry (Std) 0,77%. Rozdíl je pouze ve velikosti jednotlivých kusů uhlí (zrnitosti).

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí ořech 1: zrnitost 20-40 mm
Hnědé uhlí ořech 2: zrnitost 10-25 mm

Hnědé uhlí Ořech 1 – 375kč/q

Hnědé uhlí Ořech 2 – 365kč/q

Kostka 387kč

Úklid pásem 300Kč

 Brikety rekord

Hnědouhelné brikety REKORD

Hnědouhelné brikety v rozměrech 2″ a 4″ s vysokou výhřevností, nízkým obsahem síry a popela.

BENEFITY A VÝHODY

Spokojenost zákazníků je naším cílem a proto nabízíme např. DOPRAVA ZDARMA při objednavce nad 20q. Naše společnost se snaží o maximální kvalitu nabízeného zboží doplněnou naší ochotou, vstřícností , flexibilitou. výbornou dostupností a dlouholetou zkušeností.

Prodej písku, drtě, kačírku

 Dále v našich uhelných skladech prodáváme a rozvážíme další sypké materiály, jako jsou písky a křemičité písky pro různé účely, např. zámkové dlažby, lité betony atd. Dále prodáváme a rozvážíme drtě a kačírky.

DRTĚ

Různé druhy drtí či štěrků z těžby místního kamenolomu mnoha různých velikostních frakcí.

PÍSEK

Kvalitní písky z Polabí pro beton a maltu. Křemičitý písek pro litý beton, dlažbu atd.

KAČÍREK

Kačírek z přírodního kameniva z tříděného říčního písku v různých druzích a velikostech.

Vždy maximální kvalita

Naše společnost nabízí maximální kvalitu doplněnou naší ochotou, vstřícností, flexibilitou, .výbornou dostupností a dlouholetou zkušeností.

Reklamační řád

Reklamační řád se řídí občanským zákoníkem

Pro prodej pevných paliv

Uplatňování reklamací vad zakoupeného uhlí

Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést, v čem vada spočívá a čeho se reklamací domáhá. Při uplatnění reklamace předloží kupující doklad o nákupu zboží a odpovědný pracovník pořídí o reklamaci zápis.

Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu

Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením zjistí neoprávněnost reklamace, uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním převážením dodávky.

Reklamace na optické vady

Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky neodkladně oznámí prodávajícímu zjištěné vady jakosti a to u optických vad do 10 – ti pracovních dnů od převzetí dodávky. (Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva). Podmínkou je, aby kupující reklamoval celou dodávku paliva z důvodu objektivního zjištění dané skutečnosti. Je nepřípustné, aby kupující reklamoval vyšší obsah podsítného v době, kdy má již téměř veškeré palivo spálené. Oprávněnost této reklamace se zjišťuje mechanickým přetříděním celé dodávky paliva. Reklamovaná vada spojená s palivem není porušení kupní smlouvy a není důvod k vracení reklamovaného zboží zpět prodejci.

Reklamace na skryté vady

Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě do 6 – ti měsíců, nedošlo-li k podstatné změně dodaného paliva vinou kupujícího. Skrytými vadami se rozumí, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce, event. dehtuje. Tyto skryté vady, které nemohly být zjištěny při přejímce paliva, se prokazují laboratorním rozborem vzorku odebraného z reklamované dodávky.

Postup reklamace na optické a skryté vady

Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. Odběr vzorku reklamovaného uhlí lze uskutečnit pouze za přítomnosti obou zúčastněných stran, tj. kupujícího a prodávajícího.
Tyto reklamace řeší akreditované laboratoře:
a) Severočeské doly a.s., útvar obchodu – pracoviště Bílina, ul. 5. května 213, 418 29  Bílina, tel.: 417 80 42 12, email: podolnikova@sdas.cz. 
b) Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Budovatelů 2830, Most 434 37,
tel.: 476208610, fax 476706948, e-mail: vuhu@vuhu.cz.
Lhůta na vyřízení je 30 dní.
O průběhu reklamace se provede zápis.  Forma  oprávněné reklamace bude řešena finanční slevou, případně dodáním nové dodávky paliva a to v množství uznané reklamace (po vzájemné dohodě mezi kupujícím a prodávajícím). V případě neoprávněnosti reklamce dle výsledku laboratorního rozboru a event. mechanického přetřídění paliva hradí veškeré náklady spojené s tímto úkonem kupující.

Vyřízení reklamace

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z akreditované laboratoře uhlí. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledů rozboru. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné.

Záruční doba

O oprávněnosti reklamace rozhoduje vedoucí provozovny na základě výsledků z akreditované laboratoře uhlí. V případě optických a skrytých jakostních vad do 7 dnů po obdržení výsledů rozboru. O vyřízení reklamace se sepíše zápis, kde se uvede i způsob náhrady oprávněné.

V Případě reklamace volejte

+420 608 101 422 

Kontaktní informace

Neváhejte nás kontaktovat na jednom z uvedených kontaktů

Volejte : (+420) 608  101 422

Pracovní doba se může v závislosti na ročním období měnit.

Doporučujeme  před osobním odběrem nebo návštěvou zavolat.

Centrální sklad ( provozna )

Vědomice - Roudnice nad Labem

Roudnice Nad Labem – Vědomice 413 84

Vědomice - Roudnice nad Labem

+420 608 101 422

}

Otevírací doba

Pondělí – Pátek : 08:00 – 16:00
Sobota:  08:00 – 12:00
Neděle:  zavřeno

 

Sídlo firmy ( zde není sklad )

Straškov - Vodochody

Straškov-Vodochody 321 – Straškov 411 84

Straškov - Vodochody

+420 608 101 422

v

IČ 28740637
DIČ CZ28740637