DOLY BÍLINA

Doly Bílina

      Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá vedoucí pozici na trhu.

Produkty Severočeských dolů jsou směrovány do několika segmentů trhu. Jedná se o segment tzv. velké energetiky s výsadním postavením elektrárenské společnosti ČEZ, segment velkých a středních průmyslových a komunálních tepláren a segment malospotřebitelský, který je zásobován prostřednictvím distribučního řetězce prodejců paliv v jednotlivých regionech.

Jednotlivé druhy paliv jsou směrovány do těchto spotřebitelských trhů:
· pro malé a střední zdroje, komunální a ostatní podnikatelskou sféru a domácnosti je dodáváno tříděné uhlí v druzích kostka 2, ořech 1 a ořech 2 s nízkým obsahem škodlivin. Dodávky jsou realizovány prostřednictvím prodejců paliv. Parametry paliva z produkce Severočeských dolů, těžební lokality Doly Bílina splňují požadavky stanovené vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 13/2009 Sb. na kvalitu tuhých paliv dodávaných pro spalování v energetických zdrojích.
· palivové směsi, tzv. energetické uhlí, je přímo dodáváno do tzv. velké energetiky. Vysoce výhřevné hruboprachy a aditivované prachové uhlí je směrováno ke spotřebě ve velkých zdrojích v průmyslovém sektoru.