+ (420) 608 101 422 uhlivanek@seznam.cz

Prodej uhlí a briket

V našich uhelných skladech prodáváme ledvické uhlí z SD a.s. Doly Bílina.

Prodáváme kvalitní hnědé uhlí tak uhelné brikety.

 Prodáváme kvalitní uhlí které je určeno jak pro zákazníky v průmyslu, teplárenství,energetice a pro komunální spotřebu, tak i pro menší a střední zdroje a domácnosti. Ledvické uhlí z dolů Bílina prodáváme v druzích ořech známé nízkým obsahem dehtu, síry a jiných škodlivin a současně je tříděné a zbavené prachu. Dále prodáváme a uhelné brikety.

V našem skladu ve Vědomicích prodáváme a rozvážíme kvalitní ledvické hnědé uhlí

Uhlí je získáváno těžbou z povrchových nebo hlubinných dolů a používá se především jako palivo pro získávání tepla a energie.

Uhlí

Ledvické uhlí z dolů Bílina nejvyšší jakosti. Černé uhlí, hnědé uhlí v různých zrnitostech.

Ořech 1 – 355kč/q

Ořech 2 – 335kč/q

 Brikety

Hnědouhelné brikety v rozměrech 2″ a 4″ s vysokou výhřevností, nízkým obsahem síry a popela.

Vždy maximální kvalita

Naše společnost nabízí maximální kvalitu doplněnou naší ochotou, vstřícností, flexibilitou, .výbornou dostupností a dlouholetou zkušeností.